Yhteystiedot

 

Ristorante Pizzeria Dennis, Pizzeria Dennis Oy (0140357-3)
Konemestarinkatu 4
20780 Kaarina
linnankatu@dennis.fi, bulevardi@dennis.fi

Kaarinan tuotantolaitos, Dennis Food Factory Oy (2487395-7)
Konemestarinkatu 4
20780 Kaarina
asiakaspalvelu@dennis.fi

Dennis Napoletana Pizza, Experiri Oy (1960422-6)
Pieni Roobertinkatu 9
00120 Helsinki
info@dennis.fi

Denniksen kanta-asiakasohjelman tietosuojaseloste (päivitetty 26.2.2020)

Pizzeria Dennis Oy (jäljempänä ”Dennis”) kerää kanta-asiakkaiden (jäljempänä”Asiakas”) henkilötietoja. Dennis on sitoutunut käsittelemään tietoja henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Palveluiden kehittämisen tai lainsäädännön muutosten johdosta voimme joutua muuttamaan tai päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Päivitämme yllä olevaa päiväystä, mikäli tätä tietosuojaselostetta on päivitetty. Tällä sivulla esitetään ajantasainen versio selosteessa.

 1. Tietojen keräämisen tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja ja asiointitietoja käytetään kanta-asiakasohjelman ja Dennis-sovelluksen tarjoamiseen ja kehittämiseen. Tietoja käytetään kanta-asiakasohjelmaan liittyneiden asiakkaiden ostohyvitysten ja kanta-asiakkuustasojen määrittelyyn, sekä lahjakorttien käytön valvontaan.. Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on Asiakkaan suostumus. Suostumus on edellytys sille, että pystymme tarjoamaan palvelua Asiakkaalle.

Teemme tilastoihin perustuvaa asiakasprofilointia ja analyyseja, joihin käytämme demografisia tietoja (esimerkiksi sukupuoli ja sijainti) ja muita asiointitietoja. Käsittelemme tietoja tähän tarkoitukseen, jotta voimme kehittä palveluitamme.

Asiakkaalle voidaan lähettää tarjouksia tai tietoja uusista tuotteista ja palveluista, joita Dennis-ketjuun kuuluvat ravintolat tarjoavat. Viestit lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon, tai ne lähetetään Dennis-sovellukseen ilmoituksina. Viestejä ja ilmoituksia lähetetään vain siinä tapauksessa, että Asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Pyrimme toimittamaan asiakkaalle markkinointia, joka vastaa mahdollisimman hyvin kohteen kiinnostuksia. Teemme valinnan automaattisesti arvioimalla aiempia tapahtumatietoja ja yhtä tai useampaa demografista tekijää (esimerkiksi sukupuoli tai sijainti). Hyödynnämme tässä profilointia.

Käytämme asiakastietoja suoramarkkinointiin ja profilointiin, koska haluamme kehittää palveluitamme ja tarjota asiakkaillemme heitä mahdollisimman paljon kiinnostavaa sisältöä.

 1. Tietolähteet

Dennis kerää tietoja suoraan Asiakkaalta, kun Asiakas liittyy kanta-asiakasohjelmaan tai muuttaa tietojaan Dennis-sovelluksessa. Dennis saa tietoa Asiakkaan ostoista ja käyttäytymisestä Dennis-ravintoloiden kassajärjestelmistä ja Dennis-sovelluksesta.

 1. Käsiteltävät tiedot

Asiakkaan henkilötiedot ja yhteystiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäpäivä.

Rekisteriin tallennetaan kanta-asiakasohjelmaan rekisteröityneiden asiakkaiden käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterissä säilytetään tiedot Asiakkaan kiinnostuksista, sekä mahdollisesta suostumuksesta, jolla Asiakas on hyväksynyt suoramarkkinoinnin sähköpostin, puhelimen tai Dennis-sovelluksen välityksellä, sekä suostumuksesta sijaintitiedon hyödyntämiseen.

Asiointitiedot ja Dennis-sovellukseen liittyvät tiedot

Rekisteriin tallennetaan Asiakkaan ostotiedot ravintoloissa.

Rekisteriin tallennetaan tiedot Dennis-sovellukseen rekisteröitymisestä sekä sovelluksen käyttöön liittyviä tietoja (esim. sovellukseen rekisteröitymisen ajankohta, Asiakkaan puhelimen laitetiedot, laitetunnus ja IP-osoite), sekä asiakkaan käynnit ravintoloiden lähellä (sijainti). Osa sovelluksen käyttöön liittyvistä tiedoista tallennetaan vain väliaikaisesti, esim. sijaintitieto.

Asiakas hyväksyy, että joidenkin sovelluksen sisältöjen käyttö edellyttää asiakkaan sijaintitietojen käsittelyä. Dennis voi käsitellä Asiakkaan sijaintitietoja palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa. Käytön jälkeen sijaintitiedot hävitetään eikä niitä myöskään luovuteta kolmansille osapuolille. Sijaintitietojen käytön voi kytkeä päälle ja pois.

 1. Kuka saa haltuunsa tai voi tarkastella Asiakkaan tietoja?

Henkilötietoja käsitellään seuraavien osapuolten toimesta tai siirretään seuraaville osapuolille, jos se on tarpeen Denniksen palvelun tarjoamiseksi:

 1. Osapuolet, jotka kuuluvat samaan konserniin Denniksen kanssa:
  Dennis Food Factory Oy:lle luovutetaan tietoja vähittäiskaupan tuotteiden markkinointia varten.
 2. Ulkopuoliset osapuolet
  Tietoja ylläpitää ja käsittelee Genisys Oy, joka vastaa Dennis-sovelluksen ylläpidosta ja kehittämisestä.

Verifone Finland Oy käsittelee Asiakkaan maksutietoja Bluecommerce-maksupalvelussa Dennis-sovelluksessa tehtyjen maksutapahtumien hallinnointia varten. Tarkempia tietoja Verifonen käsittelemien tietojen tietosuojasta löytyy heidän tietosuojaselosteesta
https://www.verifone.com/fi/fi/henkilotietolain-mukainen-tietoseloste.

Kassamagneetti Oy käsittelee asiakkaan nimeä ja asiakasnumeroa asiakkaan tunnistamiseen ja ostojen linkittämiseen.

Tietoja luovutetaan lainvalvontaviranomaisille ja muille viranomaisille paikalliseen lainsäädäntöön perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja/tai perustuen EU-US Privacy Shield -järjestelyyn.

 1. Tietoturva

Dennis hyödyntää teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla henkilötietoja suojellaan luvattomalta käytöltä, siirrolta, poistamiselta tai muulta käsittelyltä, joka voi vaarantaa tietosuojan. Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurien, salasanojen ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan käyttäjätunnistuksen avulla suojatun yhteyden kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

 1. Kuinka pitkään tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin Asiakas kuuluu kanta-asiakasohjelmaan. Tiedot poistetaan myös asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Jos Dennis-sovellusta ei ole käytetty kahteen vuoteen, Asiakkaan jäsenyys kanta-asiakasohjelmassa lopetetaan ja siihen liittyvät henkilötiedot poistetaan.

 1. Asiakkaan oikeudet

Asiakas voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla Dennikseen yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa kanta-asiakasohjelman rekisteristä. Asiakas voi tarkastaa tietonsa Dennis-sovelluksessa.

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista. Asiakas voi korjata virheellisiä tietoja Dennis-sovelluksessa. Jos virheellistä tietoa ei voi korjata sovelluksessa, Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Dennikseen.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan kanta-asiakasohjelman rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Kaikkia tietoja ei voida poistaa, jos Asiakas haluaa edelleen pysyä kanta-asiakasohjelman jäsenenä. Asiakkaan pyynnöstä Dennis pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakisääteinen syy.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun Asiakas on esittänyt pyynnön, Dennis ei saa enää käsitellä Asiakkaan henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakisääteistä syytä. Käsittelyn rajoittaminen voi rajoittaa Asiakkaan mahdollisuuksia käyttää kanta-asiakasohjelman palveluja tai estää palvelujen käytön.

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltäytyä kaikesta kanta-asiakasohjelmaan liittyvästä suoramarkkinoinnista, myös suoramarkkinointia varten tehtävästä profiloinnista. Asiakas voi muuttaa suoramarkkinointiasetuksia kirjautumalla sisään Dennis-sovelluksessa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötiedot yleisessä muodossa, jossa Asiakas voi siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Henkilötietojen rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Pizzeria Dennis Oy
Y-tunnus: 0140357-3
Konemestarinkatu 4
20780 KAARINA
www.dennis.fi